често задавани въпроси

често задавани въпроси

1. Мога ли да започна да ходя в Холандия, ако не живея там?

Да, гражданите на всички държави имат право да регистрират компании в Холандия. Имаме дори процедури за отдалечено регистриране на фирма.

 

2. Трябва ли да имам бизнес адрес в Нидерландия?

Да, фирмата трябва да е регистрирана в Холандия, възможно е да се създаде клон или представителство на чуждестранно дружество.

 

3. Има ли минимален акционерен капитал в Нидерландия?

Не, вече няма минимален акционерен капитал за холандското дружество с ограничена отговорност. Официалният минимум е 0,01 евро за 1 акция (или 1 евро за 100 акции). Но се препоръчва акционерният капитал да бъде малко по-висок.

 

4. Трябва ли да имам местен холандски режисьор?

Чуждестранен предприемач, който стартира малка или средна компания в Холандия, в повечето случаи сам ще бъде директор на новата компания. Това важи и за чуждестранните предприемачи, които не живеят в Холандия. Съгласно холандското законодателство чужденецът е напълно разрешен да бъде собственик и директор на компания.

В случай, че сте мултинационална корпорация и имате някакви специфични данъчни договори, които са много важни за вашия бизнес, трябва да обмислите изискванията за веществото с местните данъчни съветници. В този случай местен директор или персонал може да играе роля за вашия данъчен статус.

1. Мога ли да започна да ходя в Холандия, ако не живея там?

Да, гражданите на всички държави имат право да регистрират компании в Холандия. Имаме дори процедури за отдалечено регистриране на фирма.

 

2. Трябва ли да имам бизнес адрес в Нидерландия?

Да, фирмата трябва да е регистрирана в Холандия, възможно е да се създаде клон или представителство на чуждестранно дружество.

 

3. Има ли минимален акционерен капитал в Нидерландия?

Не, вече няма минимален акционерен капитал за холандското дружество с ограничена отговорност. Официалният минимум е 0,01 евро за 1 акция (или 1 евро за 100 акции). Но се препоръчва акционерният капитал да бъде малко по-висок.

 

4. Трябва ли да имам местен холандски режисьор?

Чуждестранен предприемач, който стартира малка или средна компания в Холандия, в повечето случаи сам ще бъде директор на новата компания. Това важи и за чуждестранните предприемачи, които не живеят в Холандия. Съгласно холандското законодателство чужденецът е напълно разрешен да бъде собственик и директор на компания.

В случай, че сте мултинационална корпорация и имате някакви специфични данъчни договори, които са много важни за вашия бизнес, трябва да обмислите изискванията за веществото с местните данъчни съветници. В този случай местен директор или персонал може да играе роля за вашия данъчен статус.

1. Мога ли да започна да ходя в Холандия, ако не живея там?

Да, гражданите на всички държави имат право да регистрират компании в Холандия. Имаме дори процедури за отдалечено регистриране на фирма.

 

2. Трябва ли да имам бизнес адрес в Нидерландия?

Да, фирмата трябва да е регистрирана в Холандия, възможно е да се създаде клон или представителство на чуждестранно дружество.

 

3. Има ли минимален акционерен капитал в Нидерландия?

Не, вече няма минимален акционерен капитал за холандското дружество с ограничена отговорност. Официалният минимум е 0,01 евро за 1 акция (или 1 евро за 100 акции). Но се препоръчва акционерният капитал да бъде малко по-висок.

 

4. Трябва ли да имам местен холандски режисьор?

Чуждестранен предприемач, който стартира малка или средна компания в Холандия, в повечето случаи сам ще бъде директор на новата компания. Това важи и за чуждестранните предприемачи, които не живеят в Холандия. Съгласно холандското законодателство чужденецът е напълно разрешен да бъде собственик и директор на компания.

В случай, че сте мултинационална корпорация и имате някакви специфични данъчни договори, които са много важни за вашия бизнес, трябва да обмислите изискванията за веществото с местните данъчни съветници. В този случай местен директор или персонал може да играе роля за вашия данъчен статус.

1. Мога ли да започна да ходя в Холандия, ако не живея там?

Да, гражданите на всички държави имат право да регистрират компании в Холандия. Имаме дори процедури за отдалечено регистриране на фирма.

 

2. Трябва ли да имам бизнес адрес в Нидерландия?

Да, фирмата трябва да е регистрирана в Холандия, възможно е да се създаде клон или представителство на чуждестранно дружество.

 

3. Има ли минимален акционерен капитал в Нидерландия?

Не, вече няма минимален акционерен капитал за холандското дружество с ограничена отговорност. Официалният минимум е 0,01 евро за 1 акция (или 1 евро за 100 акции). Но се препоръчва акционерният капитал да бъде малко по-висок.

 

4. Трябва ли да имам местен холандски режисьор?

Чуждестранен предприемач, който стартира малка или средна компания в Холандия, в повечето случаи сам ще бъде директор на новата компания. Това важи и за чуждестранните предприемачи, които не живеят в Холандия. Съгласно холандското законодателство чужденецът е напълно разрешен да бъде собственик и директор на компания.

В случай, че сте мултинационална корпорация и имате някакви специфични данъчни договори, които са много важни за вашия бизнес, трябва да обмислите изискванията за веществото с местните данъчни съветници. В този случай местен директор или персонал може да играе роля за вашия данъчен статус.

Обяснително видео

Intercompany Solutions е създал поредица от кратки видео обяснители за това, което трябва да знаете, когато стартирате компания в Холандия. Всички видеоклипове са на английски език. 

Как да започнете бизнес в Холандия - Explainer Video

Типове компании в Холандия - обяснително видео

Възпроизвеждане на видео

Бихте ли искали да отворите BV в Холандия - видео с обяснител

Изтеглете бели документи: Създайте холандско дружество с ограничена отговорност

Искате ли да започнете собствен бизнес в Европа или Нидерландия? Холандия, с нейните международни перспективи, е добро място за започване на собствен бизнес. Ние ще ви улесним, като предоставим нашите брошури с теми около създаването на бизнес, правни въпроси и бизнес имиграция.

*С изтеглянето на нашата бяла книга вие се съгласявате, че нашият екип може да ви изпрати 1 последващ имейл. 

Нашата бяла книга описва възможностите на The Dutch BV (besloten vennootschap) като най -популярната организация, която да се използва като финансираща, холдингова или роялти компания в международни структури.

Нуждаете се от повече информация за Intercompany Solutions?

Готови ли сте да обсъдите вашите нужди и мисли? Свържете се с нас и нашият екип ще бъде готов да ви помогне в пътуването ви до Холандия.