Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Холандската работна сила

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

Работната сила в Холандия е съществен фактор за напредъка на страната. Силната нидерландска икономика бързо се разраства, разчитайки на добре развита инфраструктура и квалифицирани, продуктивни служители. Несъмнено превъзходното обучение и адаптивността на холандските служители допринасят значително за благосъстоянието на Холандия в дългосрочен план.

Нашите местни консултанти в регистрацията на фирми могат да ви дадат подробности относно правните процедури за наемане на служители в Холандия.

Висококвалифицирани професионалисти

Холандските служители са готови да приемат промените и да придобият нови умения и компетенции. Националната работна сила е сред най-гъвкавите в световен мащаб. Същото важи и за местните работодатели, които лесно правят инвестиции в персонала си и ги мотивират да поемат нови предизвикателства.

Холандската работна сила има едно неоспоримо предимство: повечето хора говорят два или три езика. Това е важно за ролята на Нидерландия в европейската икономическа сцена. Холандските служители са конструктивни, квалифицирани и продуктивни. Те са добре образовани и отворени за сътрудничество. Що се отнася до нивото на квалификация, Холандия е на трето място в световната класа за висше образование.

Пазарът на труда в Холандия

Чужденците, които са се преместили в Холандия само преди няколко години с цел да работят за местните фирми, вече притежават умения за създаване на собствен бизнес. Региони като Западна Холандия предлагат големи възможности предприемачи, които възнамеряват да създават стартиращи фирми.

Пазарът на труда в Холандия се развива съответно и настоящите изисквания са насочени предимно към инженери и техници. Западна Холандия допринася значително за квалификацията на работната сила, защото много от нейните университети си сътрудничат с местни компании, за да образоват потенциални служители.

Нашите агенти при формирането на компании в Холандия могат да помогнат на международните инвеститори да планират да започнат холандски бизнес.

Законът за заетостта в Холандия

Холандският закон за труда и заетостта е доста сложен. Договор за работа в Нидерландия може да бъде сключен в устна или писмена форма. Във всеки случай работодателят трябва да изясни някои аспекти на служителя. Някои от ключовите аспекти са:

  1. описание на длъжността и позиция;
  2. Дата на наемане;
  3. месторабота;
  4. временна или постоянна заетост;
  5. заплата;
  6. работни часове;
  7. пенсионни права (ако има такива).

Договорите за наемане на работа могат да бъдат сключвани за определен или за неопределен период от време. Споразуменията за заетост често включват ограничителни клаузи, свързани с поверителността и неконкуренцията. Прочетете тук за назначаването и освобождаването на персонала в Холандия. 

Международни служители в Холандия

Холандия притежава собствена квалифицирана работна сила, но също така привлича международни таланти. Чуждестранните служители се нуждаят от разрешение за пребиваване за работа в Холандия. Висококвалифицираните лица могат да се възползват от визовата програма за квалифицирани мигранти, улесняваща процедурата за наемане на чуждестранен персонал в Холандия. Работодателят също така трябва да получи специално разрешение за работа. Гражданите на Швейцария и ЕИП са изключени от правилото.

Искате ли да получите повече информация относно трудовото законодателство в Холандия? Свържете се с нашите експерти.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг