Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Корпоративно право в Холандия

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

Корпоративното право в Холандия, наричано още "Закон за дружествата", е основният източник на законови разпоредби и правила за учредяване и управление на дружества.

В закона са изброени различните видове дружества, които могат да бъдат включени в Нидерландия, и правилата, свързани с процедурата по установяване. Тя обхваща спазването, данъчното облагане и управлението на корпорациите, както и процедурите в случаи на несъстоятелност, сливане и придобиване на дружества. Документът предвижда и разпределението на отговорностите и властта в рамките на фирмите.

Създаване на дружество в Нидерландия

Законът за холандските дружества уточнява какви бизнес формуляри могат да бъдат включени и какви правила и решения са приложими за всеки формуляр. В зависимост от конкретните дейности и предпочитания начин за управление на бизнеса инвеститорите могат да изберете между частно (BV) и публично дружество с ограничена отговорност (NV), или ограничено и общо партньорство. Законът не признава партньорствата като юридически лица.

Законът за дружествата също така описва процеса на формиране и корпоративните цели на дружествата. Процедурата за включване трябва да следва стъпките, посочени в закона. Необходимите документи, напр. Акт за учредяване, трябва да бъдат нотариално заверени. Ръководителите на дружеството са неговите представители и тяхната отговорност се определя от спецификата на предприятието, което решат да установят. За целите на учредяването предприятието ще се нуждае от внесен капитал; последвалото прехвърляне на акции също се покрива от корпоративното право.

Всички разпоредби на нидерландския Граждански кодекс са в съответствие с директивите на ЕО, със закона за търговския надзор на ценни книжа и с акта за котираните на борсата дружества, като частично уреждат начина, по който се управляват холандските дружества. Чуждестранни инвеститори планира да създаде холандска компания може да инициира процес на надлежна проверка.

Холандско управление на компанията

Управлението на дружеството, както е предвидено в Закона за дружествата, е двупластова система, състояща се от изпълнителен съвет на управителите и консултативен съвет на надзорни органи, който ръководи ръководството. Моделът е валиден както за публични, така и за частни компании с ограничена отговорност. Тези табели са задължителни за големите компании.

Собствениците на дружеството назначават членовете на управителния съвет по време на учредяването им. Отговорностите и правомощията на управителния съвет са изложени в членовете на сдружението. Задълженията и задълженията на директорите са законно установени и могат да включват наказателна и гражданска отговорност.

Собствениците на фирми, наемащи персонал в Холандия, също трябва да спазват закона за заетостта. Той съдържа важни решения по отношение на условията на заетост, задълженията и правата на работниците и работодателите, процедурата за уволнение, заплатите и работното време. Холандското законодателство за труда е гъвкаво по отношение на работната сила и има много особености.

Нуждаете ли се от повече информация за холандския корпоративен закон или бихте се заинтересували регистриране на фирма в Холандия? Обадете се на нашите местни агенти в учредяването на фирмата за поддръжка и съвети.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг