Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Разликата между нидерландски клон и дъщерно дружество

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

При регистрация на холандска компания инвеститорите имат възможност да създадат клон или дъщерно дружество.

Специфичните обстоятелства, засягащи интересите на международната фирма, определено могат да определят окончателния избор на юридическо лице. Някои аспекти обаче трябва да бъдат взети предвид при избора между нидерландско дъщерно дружество и холандски клон.

Общите характеристики на холандските дъщерни дружества и клонове са изброени по-долу.

Холандски клонове

Клоновете са постоянни предприятия, формиращи отделни образувания, с международните компании, които ги регистрират.

Тази опция носи предимства и недостатъци.

Предимства на отваряне на клон:

 • това е доста лесно да се включи и свързаните с него разходи са обикновено по-ниски;
 • изплатените приходи не подлежат на облагане с данък при източника;
 • няма изискване за публикуване на финансовите отчети на клона (има изключения);
 • загубите на клона в Нидерландия могат да бъдат компенсирани с печалби / данъци на главното управление;
 • без данък за регистрация на капитал.

Недостатъци от отварянето на клон:

 • клонът няма холандска идентичност и функционира като международна компания;
 • учредителното дружество носи пълна отговорност по отношение на задълженията и задълженията на своя клон в Нидерландия;
 • може да е по-трудно да се постигне приемане на местните жители поради международната идентичност на клона;
 • постоянното създаване на клонове може да доведе до проблеми с двойното данъчно облагане

Прочети повече на холандски клонове.

Холандски дъщерни дружества

Най-важното предимство при откриването на дъщерно дружество в Нидерландия е, че отговорността на акционера / съдружниците е ограничена. Трябва да се имат предвид обаче и други аспекти. По-долу е даден списък на някои плюсове и минуси по отношение на създаването на дъщерно дружество:

Предимства:

 • отговорността на акционерите е ограничена до действителното им участие в капитала;
 • дружеството майка не носи отговорност за своето дъщерно дружество в Нидерландия, освен ако не е посочено друго;
 • амортизацията на всеки нематериален актив може да бъде разпределена за данъчни цели в Нидерландия;
 • гражданите вероятно предпочитат да извършват бизнес с филиали, а не с клонове;

Недостатъци:

 • по-скъпа и сложна процедура за установяване;
 • изплатените приходи подлежат на облагане с данък при източника;
 • от големите и средните предприятия се изисква да публикуват финансови резултати;
 • законът изисква компанията да назначи директор.

Прочети повече за холандските дъщерни дружества.

На международните предприемачи се препоръчва да разгледат основните предимства и недостатъци, изброени по-горе, преди да решат дали да открият холандски клон или дъщерно дружество. В случай, че се нуждаете от допълнителна информация или помощ, за да определите кой вариант е най-подходящ за Вас, моля, свържете се с нашите агенти за внедряване в Холандия. Ако искате да проучите други типове компании в Холандия, моля, посетете нашия назначен статия за холандските фирми.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг