Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Отворете общо партньорство в Холандия (VOF)

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

Venootschap Onder Firma (VOF) или General Partnership е дружество, създадено от минимум членове на 2 чрез споразумение, регистрирано в Търговската камара (Търговски регистър). Това предприятие обикновено се превежда като "фирма с партньори". Общото партньорство не трябва да се бърка с Професионално партньорство което представлява сътрудничество на професионалисти, където основната цел не е съвместното извършване на бизнес дейности.

Основните характеристики на холандското VOF (общо партньорство)

Всеки от партньорите трябва да допринесе за общия бизнес, например стоки, пари, труд или знания. За разлика от други субекти в страната, от VOF не се изисква да има минимален капитал, който да работи.

Друга важна характеристика на холандското Общо партньорство е свързана с отговорността на членовете му. Всеки участващ партньор носи отговорност за дълговете на компанията, дори когато те са създадени от друг партньор в VOF. По тази причина договорът за партньорство трябва да бъде изготвен и сключен в присъствието на нотариус.

По отношение на данъците, договорът трябва да бъде представен в търговската камара. Всеки от партньорите трябва да плаща данък върху дохода по отношение на своя дял от печалбата, подобно на независим субект. Следователно всеки партньор има отделни данъчни облекчения и надбавки.

Споразумението VOF трябва да посочва правомощията, вноските, акциите и споразуменията за оставка по отношение на печалбите. Той също така трябва да включва формула за разпределение на печалбата. Такива договори могат да се изготвят от нотариус или от членовете на партньорството с помощта на примерно споразумение.

Холандски VOF: Отговорност на компанията

Партньорите във VOF носят солидарна отговорност по отношение на задълженията на компанията. Ако активите на дружеството не са достатъчни за покриване на задълженията, кредиторите имат право да искат личните му активи.

Ако партньорите са съпрузи без споразумение за брак, кредиторите имат право да искат имуществото на двамата съпрузи. Ако съществува споразумение, само активите на съпруга в дълг се считат за попадащи в обхвата на бизнеса. При бизнес партньорство между съпруг и съпруга и двамата съпрузи могат да искат надбавки, ако се ангажират да изпълняват равни дялове от задачите.

Ако желаете да получите повече подробности относно холандското Общо партньорство, моля, свържете се с местните ни консултанти.

Холандски VOF: Записи и сметки

По отношение на архивите и сметките, нидерландското законодателство гласи, че всички лица, участващи в стопанска дейност или в упражняването на самостоятелни професии, са задължени да водят финансова документация и отчетност и да съхраняват документи, книги и други носители на информация, свързани с тези регистри и сметки. Във VOF всеки партньор трябва да подготви годишна балансова таблица и отчет за приходите.

Прочетете тук ако искате да проучите други видове компании, като едноличното дружество и частното дружество с ограничена отговорност в Холандия.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг