Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Искате ли да правите иновации в сектора на зелената енергия или чистите технологии? Започнете бизнеса си в Холандия

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

С постоянното разпространение на новини за глобалното затопляне, бързото разреждане на източниците на изкопаеми горива и океаните, пълни с пластмасови отломки, не е чудно, че има все повече иновационни предприемачи, които искат да допринесат за по-здрава и безопасна планета. Ако обмисляте да представите вашата екологична идея навсякъде по света, Холандия може да е най-добрият ви залог. Страната е известна със своите иновативни и уникални решения, като използва устойчиви източници на енергия и използва утвърдени методи за постигане на напълно нови цели. Освен това много кръстосани връзки между секторите дават възможност за интердисциплинарен подход, който е уникален по рода си. Прочетете за още интересна информация за секторите за чиста енергия и технологии в Холандия.

Секторът на чистите технологии в Холандия

През последните няколко години индустрията за чисти технологии в Холандия нарасна експоненциално. Това до голяма степен се дължи на огромното търсене на възобновяема и чиста енергия, за да се спре използването на изкопаеми дуели и други изчерпаеми суровини. Наблюдава се и забележима тенденция към нарастване в определени ниши като кръгова икономика и икономика на споделяне, съзнателно потребление и зелена мобилност.

Холандия е много гъсто населена в някои региони като Рандстад, който обхваща района с четирите най-големи града в страната. Това изисква допълнителни мерки за бързо намаляване на производството на CO2, тъй като холандците произвеждат повече CO2, отколкото е разрешено в стандарта на ЕС. Освен това страната също изостава от насочения от ЕС график за намаляване на CO2. Чрез инициирането на инициативи за Smart City холандците се надяват да променят това за кратък период от време, заедно с други стимули като трансформацията на комунални услуги, което прокара няколко технологични иновации, за да се почисти въздухът възможно най-бързо. Холандското правителство активно търси иновации и идеи, за да постигне това.

Допълнителна информация за чистата технология

Холандия също има добри позиции, като например 2nd страна в Европа с най-голямо количество електрически автомобили. Холандците сега също експериментират с електрически автобуси и логистични превозни средства, за да ограничат емисиите на CO2. Освен това холандците са запалени купувачи на електрически велосипеди, тъй като шофирането с велосипед е дълбоко вкоренено в холандското общество. Финландска компания на име Solnet също проучва възможностите да си партнира с Холандия, за да трансформира използваната енергия във възобновяема енергия. Ако случайно имате интересни идеи по този въпрос, има голяма възможност да допринесете в сектора на чистите технологии.

Някои интересни съвременни тенденции в този сектор

Холандия работи по няколко горещи теми в индустрията за чисти технологии, като например:

 • Електронен транспорт и споделяне на транспорт, както и дистанционна работа, за да се намали количеството дневен трафик и плътност на трафика
 • Повторното използване на водата и управлението на водите
 • Усъвършенствани методи за филтриране за почистване на вода
 • Интелигентно, чисто и устойчиво земеделие с намалено потребление на газ, тъй като това също значително ще ограничи производството на CO2
 • Инфраструктурни промени като електрически превозни средства, зарядни станции и led осветление, които ще бъдат инсталирани на холандските пътища
 • Интердисциплинарно и кръстосано сътрудничество в рамките на научноизследователската и развойна дейност, с амбицията да стане един от най-иновативните предшественици в тази област
 • Съхранение на енергия и студ / топлина за комунално отопление, тъй като в страната има ограничени ресурси за използване
 • Трансформация на газовото кръгово кръстовище, което ще се трансформира в енергиен център чрез използване на новаторски знания за разпределението на енергията

Всички тези идеи изискват и стабилни финансови решения, за да могат да осигурят чисто технологично приемане. Това също така води до търсене на инвеститори и предприемачи с новаторски знания, идеи и опит. Това също така води до трансформация на настоящите компании, които силно разчитат на индустриалните нужди и ресурси, за да създадат по-устойчиво бъдеще. Тъй като правителството предлага пълната си подкрепа в този случай, инвестициите в чисти технологии неимоверно нараснаха в Холандия. Това предоставя много възможности на арена на чистите технологии. Защото холандците не се нуждаят само от инвеститори; те търсят знания и в тази област. По този начин те са отворени за всякакъв вид интересно сътрудничество в този сектор.

Енергийни решения в Холандия

Наред с чистите технологии, зелената и устойчива енергия е много важна в дневния ред на холандското правителство. Те обявиха, че Холандия иска да премине от природен газ към ресурси, които са неутрални до CO2 до 2025 г. Това е решение, което засяга почти всеки холандски гражданин, тъй като много неща ще трябва да бъдат променени. Понастоящем над 90% от всички холандски домакинства се отопляват с природен газ, освен това повечето компании също използват газ в производствените си центрове поради ниската цена на газа. Правителството формулира тази нова политика в ново енергийно споразумение и енергиен доклад. Основната цел е бързото и значително намаляване на емисиите на CO2.

Ако въздействието на сегашното ни общество върху изменението на климата ще бъде сведено до минимум, трябва да се намерят нови решения за отдавна съществуващи проблеми. Теми като намаляване на CO2, енергийно неутрални и климатично неутрални сега са по-важни от всякога. Освен намаляване на емисиите на CO2, холандците също искат намаляване на парниковите газове до 0% до 2030 г.. Това е доста амбициозна цел, която изисква постигане на сътрудничество и кръстосани връзки между сектори и държави. Най-голямото потребление на енергия в Холандия се дължи на производството на топлина, което е около 45% от общото количество. Холандия има ресурси с природен газ, но през последните десетилетия имаше проблеми с трусове и понори в северната част на страната, което значително намали производството на газ. На всичкото отгоре природните ресурси ще бъдат изчерпани в близко бъдеще, което налага бързото търсене на алтернативи.

Някои интересни съвременни тенденции в този сектор

Основните теми в енергийния сектор включват:

 • Възобновима енергия
 • Слънчева енергия
 • Разпределение на топлината
 • Съхранение на енергия и топлина
 • Намаляване на потреблението на природен газ

Основната причина за всички тези цели е устойчивостта. Това започна като тенденция отпреди няколко десетилетия, но сега се оказва необходимо усилие, ако искаме да продължим да живеем на тази планета по здравословен начин. Не само холандското правителство предприема действия; много корпорации се отнасят сериозно към въпроса и активно се включват в процеса на подобрение. Тези компании също разчитат на производството на топлина, така че намирането на алтернативи е в най-добрия интерес на всички. По този начин, измислянето на идеи в рамките на екологичните услуги и продукти е много добре дошло в Холандия. Това направи сектора на чистата енергия също много печеливш сектор. Други теми, по които холандците работят в момента, включват, наред с други:

 • Преходът от централни към децентрализирани източници на енергия. Това означава, че електроцентралите на въглища и производството на газ в крайна сметка ще бъдат спрени
 • Изследват се множество възобновяеми и децентрализирани енергийни източници, като слънчева енергия, вятър, геотермална енергия, биомаса, съхранение на енергия и приливи и отливи
 • Намаляването на всички емисии на CO2 с 40% през 2030 г. и с 80-95% през 2050 г. Това подчертава необходимостта от енергийни източници и технологии с ниски нива на CO2
 • Някои цели, които са насочени специално към енергийния преход, са възобновяема топлина, икономия на енергия, производство на чисто електричество, биомаса и събиране на CO2
 • Съществува „Висш енергиен сектор“, който предлага над 130 милиона евро инвестиции и финансиране годишно, особено за научни изследвания, разработки и проекти, фокусирани върху енергийните иновации
 • Холандия също работи в тясно сътрудничество с финландски компании в области като възобновяеми енергийни източници и чиста енергия

Ако имате новаторски идеи в сектора на чистите технологии или енергетиката, или може би и двете, може би е добра идея да помислите за създаването на клон в Холандия. Има голяма вероятност да спечелите от различни източници на финансиране, както държавни, така и частни. Освен това Холандия предлага много стабилен фискален и икономически климат, плюс допълнителния бонус да бъдеш членка на ЕС и да имаш достъп до европейския единен пазар.

Как може Intercompany Solutions да ви съдействам?

Ако искате да създадете компания в чужбина и особено в Холандия, ще трябва да преминете през официална процедура, за да регистрирате вашата компания и да я стартирате. Intercompany Solutions има дългогодишен опит в създаването на холандски компании във всеки възможен сектор. Също така можем да ви помогнем с широк спектър от други услуги, като например създаване на банкова сметка, счетоводни услуги и много обща информация за управлението на бизнес в Холандия. И преди сме подпомагали компании в сектора на чистите технологии и енергетиката и можем да ви предоставим полезна и практична информация в подкрепа на вашето навлизане на холандския пазар.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг