Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Отворете Енергийна компания в Холандия

Актуализирано на 7 май 2024 г.

Холандия има добра позиция по отношение на енергийната ефективност и възобновяемата енергия и води графиките за отглеждане на парникови газове, преработка на биомаса и вятърна енергия в морска среда. Енергийната индустрия осигурява значителна част от националния доход, заетостта и износа на страната. Ето защо холандското правителство е възприело модерна индустриална политика, за да се възползва по-добре от всякакви икономически възможности, свързани със сивата и зелената енергия.

В случай, че се интересувате от отваряне на енергийна компания в Холандия, моля, свържете се с нашите опитни консултанти по учредяване. Те ще ви помогнат с създаване на фирма и правни съвети.

Достъпни, надеждни и чисти

Икономическото развитие и социалното благоденствие като цяло до голяма степен зависят от осигуряването на стабилна и устойчива енергия, която е достъпна, надеждна и чиста. Постигането на тези основни цели е неразривно свързано с намаляването на емисиите на въглероден двуокис и глобализацията на енергийните пазари. Все по-нарастващите потребности от устойчиви източници на енергия откриват различни възможности за търговия с енергия, транспорт и производство в периферията на сектора. Холандия има силни предпоставки за непрекъснат растеж в световната енергийна индустрия. Благодарение на географското си разположение има дълга брегова линия за събиране на вятърна енергия. Той е домакин на две от ключовите пристанища в Европа: Ротердам и Амстердам. Освен това има значителни запаси от природен газ и развита инфраструктура за природен газ. Следователно страната разполага с твърда основа за развитие с цел да се превърне в топ европейски енергиен център.

Пет силни страни на възобновяемата енергия в Холандия

1. Смели очаквания за 2050

Холандия има амбициозен план за бъдещето: има за цел да разработи система за достъпна, надеждна и устойчива енергия от 2050. В тази връзка страната очаква да намали емисиите на въглероден диоксид с 50% и да генерира около 40% от своята електроенергия по устойчив начин, като събира вятърна енергия и произвежда енергия от биомаса. CO2 емисиите могат да бъдат намалени чрез използване на възобновяема и ядрена енергия, енергоспестяване и улавяне / съхранение на въглерод. Европейската директива за възобновяемите енергийни източници предвижда, че от 2020, 14% от използваната в ЕС енергия ще бъде възобновяема.

2. Децентрализирана енергия

Холандия експериментира с генерирането на енергия от вълни, биомаса и водорасли. Намерени са иновативни решения за генериране на енергия на място в оранжерии, "рециклиране" на въглероден двуокис и оползотворяване на отпадъчна топлина в градинарството. Следователно делът на разпределената енергия в Холандия е значително по-висок в сравнение с много други страни.

3. Европейски лидер в производството на зелен газ

Холандия е утвърден ключов играч на газовия пазар в Европа. Той е основен производител на природен газ, развива съвременни технологии в областта и е най-големият газов посредник на континента. Страната има пет десетилетия опит в организирането на партньорства между публичния и частния сектор в бизнеса с газ и понастоящем се счита за европейски център. Холандия има несравним капацитет да се справи със сезонните промени в търсенето и да гарантира гъвкавостта на предлагането, търсено от северозападна Европа. Известен институт, например делтата на енергия в Грьонинген, обучава студенти от цял ​​свят. Освен това Холандия също се превръща в лидер в областта на зеления газ.

4. Изключителен опит в ефективната енергия и солидна репутация в областта на изследванията на възобновяемата енергия

Холандската енергийна индустрия и правителството имат дългогодишна традиция на доброволни многогодишни споразумения относно енергийната ефективност, довели до натрупването на богат опит. Ето защо холандската индустрия е сред най-ефективните в световен мащаб по отношение на използването на енергия. Холандия е международно призната за научните изследвания в областта на възобновяемите енергийни източници, като слънчевата енергия, извършвани от институтите ECN, FOM и редица университети. Технологичният университет в Делфт спечели 7 пъти на двугодишния световен конкурс за слънчеви автомобили (Solar Challenge) от 2001.

5. Изчерпателен опит в събирането на вятърна енергия в морето и планира да стане център на биогоривата на Европа

Холандците са водещи експерти в събирането на вятърна енергия в морето, съвместно изгаряне на биомаса в електроцентрали, изгаряни с въглища, методи за предварителна обработка на биомаса, използване на депонирания газ и термопомпи със съхранение на студ и топлина. Холандия също е удобно разположена в средата на европейския континент и разполага с модерен нефтохимичен, индустриален и логистичен център около Ротердам. Не е изненадващо, че страната има амбицията да стане център за биогорива в Европа.

Прочетете тук, за да разгледате холандската химическа промишленост.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг