Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Клетка с приходи 2: Акционери като чуждестранни данъкоплатци

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

Доходът, включен в Box 2 за чуждестранните данъкоплатци включва допустимите нидерландски доходи (изчислени по същия начин като за резиденти) от местни компании, освен в случаите, когато акционерното участие принадлежи на собствения капитал на предприятието.
Фискалните партньори подлежат на специални изисквания.

Доходът, който трябва да бъде деклариран в клетка 2, включва капиталовите печалби и / или дивиденти (основни елементи на дохода), получени от чуждестранен данъкоплатец със значителни лихви (> 5% дялово участие) в резидентно дружество минус всички загуби, свързани с акционерното участие и монументалната сграда данъчни облекчения.

Приспаданията и личните обезщетения („persoonsgebonden aftrek“ на нидерландски) не се прилагат за чуждестранни данъкоплатци, които имат само доход, отговарящ на изискванията за Box 2.

Холандското прехвърляне / отлагане на данъци за допустими законни сливания / обединения и сливания на акции не е приложимо за чуждестранни данъкоплатци в случай, че оцелялото / придобиващото дружество е установено извън Холандия. Ако холандска корпорация промени своето данъчно пребиваване, нейното преместване се счита за (облагаем) значителен трансфер на акционерно участие.

Предприятие, установено под чуждестранна юрисдикция, което е квалифицирано като резидентна корпорация в Холандия за минимален период от пет години, но се е преместило в друга страна за целите на данъчното облагане, се счита за резидентна корпорация в Холандия за още десет години.

В случай, че общата сума в клетка 2 е отрицателно число, доходът се счита за значителна загуба на дялово участие за чуждестранните граждани. Такива загуби могат да се приспаднат и могат да бъдат компенсирани (пренасяне на загуба или прехвърляне) съгласно същите правила като за местните данъкоплатци. Тези загуби могат да бъдат обобщени с всички квалифицирани загуби от данъчни задължения за местни данъкоплатци.

Данъчната основа се определя по специални правила, ако данъкоплатецът емигрира или нидерландската корпорация, в която той / тя е значителен акционер, прехвърля данъчната си седалка в друга държава.

Нашите нидерландски специалисти в областта на данъчното облагане могат да предоставят консултации за вашата данъчна позиция. Ние можем да изготвим и изпратим Вашия годишен отчет за данъците върху доходите и да се погрижим за други въпроси, свързани с данъчното спазване. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от допълнителна информация или помощ, свързана с данъци.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг