Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Холандски холдингови дружества Данъчни облекчения

Актуализирано на 12 февруари 2024 г

Холдинговите дружества са сред най-изгодните стопански субекти в Нидерландия, благодарение на данъчния режим, в който са подложени. Освен това холандските холдинги са признати в световен мащаб за удобствата, които те предлагат както на чуждестранни, така и на местни акционери.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че холдингите са създадени, за да събират разнообразни активи на отделни компании под общ чар. Нашите холандски специалисти във формирането на компании са готови да помогнат на международните предприемачи, планиращи да включат местни холдингови компании.

Корпоративен данък и „освобождаване от участие“, приложими за холдингови компании

Холандските холдингови компании се облагат с данъци по същия начин като другите корпоративни субекти в Холандия. Те трябва да плащат 19% корпоративен данък върху печалбата до 200.000 25.8 евро и 2024% над този марж (XNUMX г.).

Така нареченото „освобождаване от участие“ е сред предимствата на холандските холдингови компании, тъй като предвижда пълно освобождаване от данък върху печалбите от капитал и изплащането на дивиденти. Акционерите на холандските холдингови компании имат право на това освобождаване, ако притежават не по-малко от 5% от капитала и отговарят на едно или повече от изискванията по-долу:

  • Дружеството-майка на холдинга следва да генерира по-висока възвръщаемост на инвестициите в сравнение с печалбата, произтичаща от управлението на активите на холдинга;
  • Всички активи в холдинговата компания трябва да включват по-малко от 50% пасивни активи, подлежащи на по-ниски данъчни ставки;
  • Съответните данъци, в съответствие с националното законодателство, вече се събират от холдинговото дружество.

Нашите холандски специалисти могат да ви предоставят повече подробности относно изискванията, за да отговарят на изискванията за освобождаване от участие. Прочетете повече за холандското освобождаване от участие.

Други данъчни облекчения, свързани с холандските холдингови дружества

Холандските стопанства предлагат редица предимства по отношение на данъчното облагане. Те включват:

  • възстановяването на свободна печалба, разрешено от данъчните органи;
  • многобройни договори за избягване на двойното данъчно облагане: Холандия сключи 80 + договори за двоен данък;
  • авансовите решения, издадени от данъчните органи, са опция за всички чуждестранни дружества, опериращи в Холандия;
  • лихвените плащания, дивидентите и авторските и лицензионните възнаграждения са предмет на различни данъчни облекчения и удръжки.

Холандският данъчен режим по отношение на холдинговите дружества е сред най-изгодните в Европа. Ето защо Холандия е привлекателна дестинация за международни инвеститори, които планират да създадат холдинги. Ако имате нужда от помощ при учредяването на стопанство и допълнителна информация относно данъчното облагане, не се колебайте да се свържете с нашите холандски консултанти, специализирани в регистрацията на фирми.

Да се ​​създаде холдингово дружество в Нидерландия

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг