Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Данъчни решения в Нидерландия (ATR и APA)

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

В Холандия имате възможност да обсъдите данъчната позиция на вашата компания данъчната администрация и постигане на съгласие по отношение на последиците от данъци. Това споразумение е задължително за данъкоплатците и властите. Тя трябва да отразява квалификацията и тълкуването на фактите и да съответства на националното данъчно законодателство, т.е. тя не трябва да й противоречи. От 2004 политиката по решенията е разделена на две общи части: съответно за предварително споразумение за ценообразуване (APA) и за авансови данъчни ревизии (ATR).

Разширени споразумения за ценообразуване в Нидерландия

ПДП обхващат аспектите на принципа на възнаграждението при пълна конкуренция и методиката за трансферно ценообразуване. ПЦС се основават на проучвания на трансферното ценообразуване. Националните данъчни органи са съгласни с данъкоплатеца, че приходите, използвани за корпоративно данъчно облагане, ще се определят от такова проучване.

Авансови данъчни решения (ATR) в Нидерландия

АТР покриват данъчното третиране, свързано със специфични обстоятелства и факти. Обикновено ATR са свързани с:

  • режимът на освобождаване от участие (налице е обща страница за един страница);
  • данъчните последици по отношение на хибридното финансиране;
  • данъчните последици по отношение на хибридните предприятия;
  • наличието на постоянни заведения в страната;
  • прилагането на правила за чуждестранните данъкоплатци.

При подписването на ATR трябва внимателно да преминете и да потвърдите обстоятелствата и фактите, които са в основата на това споразумение. Ако се променят обстоятелствата и фактите, може да се окаже полезно да се провери дали и до каква степен завършеното ATR ще продължи да служи на целта си. Нашият богат опит в преговорите, свързани с ATR и APA, гарантира, че нашите клиенти винаги получават надеждни споразумения, свеждащи до минимум вероятността от изненади.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг