Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Холандската кредитна система

Актуализирано на 19 февруари 2024 г

Холандската кредитна система може да се определи като взаимоотношения между лицата (юридически или физически), които предоставят заеми, и лицата, които ги приемат. Поради това системата работи с кредити, предоставени от небанкови и банкови институции за ползване от юридически или физически лица.

Страни, участващи в кредитни сделки

Кредитните сделки се извършват между заемодателя (лицето, предоставящо кредита) и длъжника (лицето, ползващо кредита). Обикновено кредитът е парична сума, която трябва да бъде изплатена в определен период от време, включително лихвата, т.е. ползата (печалбата), която кредиторът получава за отпускане на пари на заемополучателя чрез заема. Кредиторите имат право на вземания по заемите и могат да изискват връщането им, включително лихвите, съгласно разпоредбите на договорите им с длъжниците. Длъжникът носи задължението да върне заема и лихвата в рамките на определен срок, посочен в споразумението.

Типове заеми в Холандия

PL (личен заем) е вид кредит в холандската кредитна система, където размерът, лихвеният процент и срокът на заема са посочени в споразумение между банкова институция и длъжник. Следователно личните заеми имат фиксирани месечни плащания, състоящи се от главница и лихва.

Холандските револвиращи кредити имат лимит, показващ максималната възможна сума на разположение като заем за длъжника. Лихвите и главницата се превеждат месечно. В повечето случаи те се изчисляват като фиксиран процент по отношение на лимита.

Холандските собственици на недвижими имоти могат да използват данъчни кредити за собственост въз основа на поскъпването на стоките. Стойностите на имотите (стойностите на WOZ), определени от общините, определят сумите, които могат да бъдат отпуснати в кредити за данък върху собствеността. Такива кредити обикновено се характеризират с рязко увеличаване на лихвените проценти.

Бизнес заеми за финансиране се сключват между Холандски банкови институции и юридически лица. Пощенска банка, Rabobank, ING и ABN AMRO са най-популярните банки, предлагащи такива заеми. Бизнес кредитите обикновено се сключват от ограничен бизнес субект, като например дружеството BV. В такива случаи дружеството отговаря за погасяването на заема, а не директора на BV. Прочетете повече за отговорността на директорите.

Кредитите за доставчици са най -често използваните кредити за целите на финансирането на бизнеса. Доставчиците предоставят кредити като плащания за месеци или години. Тези кредити имат предимството да не компрометират ликвидността на дружествата.

При субординирани заеми кредиторите са подчинени в случай на фалит на длъжника, т.е. те са последни в приоритетния ред. Такова подчинение трябва да бъде договорено в договор.

Кредитни договори

Холандската агенция за кредитна регистрация (BKR) е значима институция в рамките на националната кредитна система. Той поддържа важна информация по отношение на всички длъжници, кредитори и кредити в страната чрез Централната банка за кредитна регистрация (CKI).

BKR получава всички данни, предоставени в договорите за кредит: сумата на кредита, датата на сключване, планирания месец за пълно погасяване, действителния месец на пълно изплащане, вида на кредита, подробности за погасяването, личната информация на длъжника (име, дата на раждане, Данни за самоличността) и данните на кредитната институция.

Ако искате да научите повече за холандската кредитна система, наличните видове заеми и критериите за допустимост, моля, обадете се на нашите бизнес консултанти.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Посветен в подкрепа на предприемачи със стартиране и разрастване на бизнес в Холандия.

Контакти

Член на

менюшеврон надолунапречен кръг